Exercises

Haiek garaiak!

Lehengo garaiez arituko zara sekuentzia honetan. Iraganeko ohiturak aztertu eta jendeari entzungo diozu bizitzaren garai jakin bat gaur egungoarekin alderatzen entzungo. Bukaeran, zure esperientzian oinarrituta, zure haurtzaroa eta oraingoa konparatuko dituzu.

Sekuentzian zehar:

IKASIKO DUZU     GRAMATIKA  ETA HIZTEGIA
Lehenaldiko ohiturak adierazten
Lehenaldiko formak bereizten
Konparazioak egiten
Noiz: gaztetan, txikitan, ...urtean, garai hartan, orain, gaur egun...
Ohiturazko formak: erretzen genuen, janzten nituen, eramaten nituen...
Lehenaldi burutua: joan ginen, erosi nuen...
Konparazioak: gehiago, hobeto, adina, bezain...
Adbertsatiboak: baina, aldiz, berriz...
Izenak: hamarkada, ile, maitasun, bake...
Adjektiboak: koloretsu, gazte, zikin, koskor, txukun-txukun, dotore...
 
 

Comments
Login for comment