Exercises

Eskuzko drainadura linfatikoa. Sekuentzia

Osakidetzako errehabilitazio-zerbitzuetan eskuzko drainadura linfatikoak (EDL) hartzen duen lekua eta terapia honen gaineko xehetasunak aztertzeko aukera izango duzu gaurkoan. Santiago Ospitalean lanean ari diren bi fisioterapeutak azalduko dizkigute lan berezi honi buruzko ezaugarri nagusiak. Ondoren, kontsultako elkarrizketan, EDLaren eta masajearen arteko aldea zein den aztertuko duzu.

Hauek izango dira sekuentzian zehar egingo dituzun lanak:
  • Eskuzko drainadura linfatikoaren aplikazioak aukeratu
  • EDLko unitateari buruzko xehetasunak identifikatu
  • Audio-pasartean oinarrituta, linfedema zer den azaltzen duen testu-zatia osatu
  • Deklinabideko lantzeko, sarrerako paragrafoko hutsuneak bete
  • Kontsultako pazienteari EDLa zein gorputz-ataletan egingo dioten idatzi
  • Ezaugarriak EDLari ala masajeari buruzkoak diren adierazi
  • EDLaren eta masajearen arteko konparazioa egiteko esaldiak sortu
ERANSKINAK
ERREPORTAJEA: Eskuzko Drainadura Linfatikoko Unitatea, Arteman. Osatuz aldizkaria, 39. zk., 2011ko urtarrila
AUDIO-PASARTEA:
1. Eskuzko Drainadura Linfatikoko Unitatea. Transkripzioa
2. Drainaduraa vs masajea. Kontsultako elkarrizketa.
 
 

Comments
Login for comment