Exercises

Kerman zirinduta

Kerman usategi baten ondotik pasa da eta...Usategiko nagusiarengana jo du kexatzera eta honela jakin du uso mezulariak direla.

Bideo-pasartea ikusi eta ariketa hauek egingo dituzu:

  • Ikusitakoaren gaineko galderei erantzun
  • Txorien irudiak eta izenak lotu
  • "Iruditu" aditzaz osatutako esaldiak zuzenak diren ala ez esan
  • Irakurritako azalpenen arabera, hutsuneetan "norentzat" ala "norentzako" idatzi
  • Kermanen lagunak erabili dituen adizki alokutiboak era neutroan, edo zuka idatzi

Interesatzen zaizu

 
 

Comments
Login for comment