Exercises

Loaldiko apnea buxatzilearen sindromea. Sekuentzia

Loaldiko apnea buxatzailearen sindromeaz (LABS) arituko zara ataza-sekuentzia honetan. Lehenengo atazan, gaixotasuna xehetasunez azalduko duen artikulua irakurri eta aztertuko duzu. Bigarrenean, loaldiko apnearen eta zurrunga egitearen arteko desberdintasunari erreparatuko diozu, besteak beste gai horri buruzko bideo-pasartea aztertuta.

Hauek izango dira sekuentzian zehar egingo dituzun lanak:
  • Loaldiko apnearen definiziotik abiatuta, gaixotasunaz zein espezialitate mediko arduratzen diren erabaki
  • Gaitzaren sintomak osatu
  • Diagnostikoa egiteko proba bakoitzaren ezaugarriak hautatu
  • hala nola/hala... nola erabilita, esaldiak euskaratu
  • Zurrunga egitearen arrazoia azaltzeko irudia eta testua osatu
  • Zurrungaren eta apnearen arteko desberdintasuna azaldu
  • Adituaren gomendioak osatu, hitz egokia aukeratuta

Interesatzen zaizu

 
 

Comments
Login for comment