Exercises

Idatzarauak: Izen-sintagmen arteko juntadura dela eta

Hainbat izen-sintagma segidan daukagunean nola jokatu deklinabide-atzizkia jartzerakoan? Hori argitzera dator Euskaltzaindiaren arau hau.

Interesatzen zaizu

 
 

Comments
Login for comment

C1 / B2
Jun 17, 2014
Number: 1622676
Number of visits: 5554